Neem contact op

met de ICT organisatie

Insurance Cycle tour

Neem contact op met Insurance Cycle Tour

 

Algemene vragen
Heeft u een vraag over de Insurance Cycle Tour? Stuur dan een e-mail naar Bert Veurink of Willy Berentsen

 

Privacy beleid Insurance Cycle Tour De Stichting Insurance cycle tour (verder ICT genoemd) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy beleid. Hieronder lees je wat wij met de belangrijkste begrippen bedoelen:

Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam en email-adres of andere persoonlijke gegevens, zoals foto’s. Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie. Van wie verwerkt ICT persoonsgegevens? Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.  Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

Deelnemers;

Mensen van bedrijven die interesse tonen in onze diensten/sponsoren;

Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waarmee wij een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad.Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

 

Bestuursleden van de Stichting Insurance Cycle Tour, dit zijn:

Bert Veurink (voorzitter), b.veurink@totaalsupport.eu

Arjan Noorlander ( penningmeester), arjan.noorlander@ovmsom.nl

Willy Berentsen ( bestuurslid), willy_berentsen@icloud.com

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Om (oud) deelnemers te informeren over het jaarlijkse fietsevenement

Om gepersonaliseerde wielerkleding te kunnen laten maken

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor en achternaam om op fietskleding te verwerken en kledingmaten te bestellen. 

Uw emailadres.

 

ICT informeert haar netwerk onder andere via social media. Bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van ons evenement. Je kan ons volgen op LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube en Google+.

Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit ICT verbonden. 

Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Foto’s van deelnemers tijdens het evenement kunnen worden gebruikt om op de website te worden geplaatst met het doel om kennis te nemen van zichzelf of andere deelnemers. Het evenement is vooral bedoeld als netwerk evenement en foto’s zijn onlosmakelijk verbonden met het netwerken. Uiteraard zullen de individuele wensen van mensen worden gerespecteerd om niet zichtbaar op de website te komen. De deelnemer die niet in beeld wilt komen op de site geeft dit aan het bestuur aan waarna de bewuste foto zal worden verwijderd. De deelnemer begrijpt dat het vooraf vragen om toestemming organisatorisch onmogelijk is omdat niet elke naam gekoppeld kan worden aan een foto. Zodoende heeft het bestuur gemeend om het algemeen belang zwaarder te laten wegen dat het individueel belang als het gaat om het plaatsen van een foto op de website.

 

Hoe gaat ICT met de gegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld de (vertegenwoordiger) van de kledingfabrikant Deze verwerkers voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen, zoals passende beveiligingsmaatregelen. Met deze verwerkers hebben we een verwerkingsovereenkomst gesloten. Je gegevens zijn dus veilig. Je persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij het innen van het inschrijfgeld, zoals de organisatie Mollie. 

Persoonsgegevens worden door ICT niet verkocht of verhuurd. De persoonsgegevens worden ook niet aan sponsoren of derden, die niet betrokken zijn bij de directe organisatie van het evenement, ter beschikking gesteld. 

 

Welke regels gelden er voor ICT bij de verwerking van persoonsgegevens?

Voor de doeleinden die ICT nastreeft houden wij ons aan de volgende, van kracht zijnde, wettelijke bepalingen:De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

 

Kan ik zien welke gegevens ICT van mij heeft vastgelegd?

Jazeker, dit betreft uitsluitend informatie die bij de inschrijving wordt gevraagd. Je kan een verzoek tot wijziging indienen of ons verzoeken je gegevens geheel te verwijderen. We reageren binnen 30 dagen schriftelijk op je verzoek.Wanneer je een vraag of een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ICT, neem dan contact op met een van de genoemde bestuursleden .

 

Wanneer wijzigingen in onze privacy beleid?

Dit beleid wordt telkens geactualiseerd. Bijvoorbeeld wanneer de wijze van verwerking wijzigt of wanneer de wet andere eisen stelt. Waar nodig wordt dit Privacy beleid hiermee natuurlijk in lijn gebracht.

Versie: 2 november 2018

Hoofd sponsoren

MS Amlin
ASR

Inschrijven

Druk op de onderstaande knop om je in te schrijven voor de editie van 2024. Je moet vervolgens het aantal deelnemers aangeven en drukken op de knop “winkelwagen bijwerken”.

Ook kun je, als je dat wilt, een extra donatie doen door een bedrag in te vullen in het veld donatie en op de knop “donatie bijwerken” te klikken.

Om je aanmelding goed af te kunnen ronden, dien je de namen van de deelnemers in te vullen waarbij je ook de maat van het shirt dient aan te geven.

Deelname is alleen mogelijk is wanneer een deelnemer voldoet aan de wettelijke (Corona) eisen vanuit de overheid/RIVM als deze van toepassing zijn.
Door je in te schrijven, ga je akkoord met het delen van je persoonsgegevens met de hoofdsponsoren ten behoeve van commerciële doeleinden.
Daarnaast zullen er foto- en videobeelden worden gemaakt voor o.a. Social Media.